Arbeidsvoorwaarden
Wat moet ik doen als ik ontslag krijg?

18 mei 2021

2 minuten leestijd

Kort samengevat.

Kijk eerst na of je recht hebt op loon. Bel of mail je werkgever en vraag om betaling van jouw loon. Betaalt je werkgever niet? Stuur dan een aangetekende brief.

Wat te doen bij ontslag?

Kijk in je contract of je recht hebt op loon. Staat er bijvoorbeeld een ‘loonuitsluitingsbeding’ in je contract? Dan heb je geen recht op loon als je niet gewerkt hebt. Staan er ‘wachtdagen’ in je contract? Dan heb je de eerste dagen tijdens ziekte geen recht op loon.

Kijk op je bankafschriften of je loon hebt ontvangen. Vaak stuurt de werkgever ook een loonstrook met het bedrag dat je had moeten ontvangen.

In je contract staat meestal op welke datum je werkgever het loon betaalt. Is dat niet afgesproken? Dan moet je werkgever jouw loon binnen 1 maand betalen, na de periode waarover je het loon opbouwt. Krijg je bijvoorbeeld loon per maand? Dan moet je werkgever jou voor het einde van de volgende maand betalen.

Wat zijn mijn rechten?

Bel of mail je werkgever. Geef aan dat jij je loon niet op tijd hebt ontvangen. Misschien legt je werkgever uit waarom je loon te laat is, of nog niet is betaald. Vraag je werkgever om jouw loon zo snel mogelijk te betalen.

Wil je werkgever jouw loon wel betalen? Maar kan je werkgever dat niet omdat er financiële problemen zijn? Neem contact op met een van onze juristen. Het kan zijn dat je werkgever binnenkort failliet gaat. Je kunt dan recht hebben op een faillissementsuitkering van UWV.

Wacht in deze situatie niet te lang. Soms is een rechtszaak nodig om je werkgever failliet te verklaren. Dit duurt normaal een aantal weken en UWV betaalt maximaal 13 weken loon bij een faillissementsuitkering.

Wij helpen u graag verder!

Telefoonnummer voor gratis intake

Bel ons gratis